Comida China Cantonesa

Restaurant Nanking

Mucho mas que una rica
comida china

Mucho mas que una rica
comida china

Mucho mas que una rica
comida china

Slider

Bienvenido a RESTAURANT NAN KING

El placer de la comida China Cantonesa desde  1988

RESTAURANT 
  IQUIQUE     
LLEVAR
DELIVERY 
MESAS


logo3.png

RESTAURANT  CALAMA 
LLEVAR     
DELIVERY 
MESAS       
    
 
 

logo2.png